โครงการร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ปี2553

เนื่องด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์,รายการร่วมมือร่วมใจ และสถานีโทรทัศน์ร่วมมือร่วมใจ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ อันประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้า กลุ่มบูรพาสาคร และหน่วยราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจัดกิจกรรม โดยมีการมอบสิ่งของบริจาคแด่ประชาชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ รวมถึงการฝังเข็มรักษาโรคแก่ผู้ป่วย ที่อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 พ.ย.2553 และมีการถ่ายทอดสดรายการ ฯ ในเวลา14.00 - 15.00 น.
จึงใคร่ขอเชิญชวนแพทย์ฝังเข็ม และแพทย์ผู้สนใจที่ต้องการร่วมในโครงการนี้  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร โทร : 0-2741-5744 ด่วน